Untitled Document
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau          DICTIONAR ECONOMIC

      Parcurgerea acestui Dictionar economic va sprijina în întelegerea sensului si continutului unor notiuni, termeni si expresii de larga circulatie în economie. Ele sunt utilizate în limbajul si practica economico-juridica de specialitate, în legislatia economica, în revistele si cartile de specialitate, în analizele, studiile si cercetarile economico-juridice, ca si în cursurile si seminariile de instruire în aceste domenii. Consultând acest dictionar online aveti acces, imediat si nemijlocit la diversitate de notiuni, termeni, expresii din domeniul economic (cu prioritate fiscal, dar si financiar, contabil, salarial, comercial, juridic etc.).

      Notiunile, termenii si expresiile sunt prezentate într-un mod clar, accesibil si pragmatic pentru cei interesati în comunicarea, interpretarea si aplicarea corecta a acestora. Ele au fost selectate si elaborate cu contributia dl. dr. Nicolae Grigorie-Lacrita, prestigios specialist – practician fiscalist, expert contabil, evaluator, membru CECCAR, membru fondator AGER si CCI, cadru didactic universitar, autor a numeroase articole si carti de specialitate.

      Cunoasterea sensului si continutului notiunilor, termenilor si expresiilor de specialitate conditioneaza si asigura coerenta dialogului între diferite categorii de specialisti, eficienta functionarii mecanismului economic. Continutul acestui Dictionar vine si în sprijinul redactarii reglementarilor legale din economie, care trebuie sa fie subordonate dezideratului întelegerii cu usurinta a prevederilor legale de catre destinatarii acestora, fie ei specialisti, practicieni din companii, firme si institutii, fie marea majoritate a populatiei.

      Demersul nostru are în vedere existenta si utilizarea în practica a unor prevederi legale care nu definesc deloc sau definesc confuz si contradictoriu sensul si continutul notiunilor, termenilor si expresiilor pe care le folosesc, ceea ce a determinat ca diferite reglementari sa nu mai fie corect interpretate si aplicate. Uneori ele nu figureaza nici în Dictionarul explicativ al limbii române sau sunt formulate gresit, atât în litera cât si în spiritul legii. Mai mult, unele dintre ele sunt în contradictie cu: • normele de tehnica legislativa, • cu cele privind folosirea limbii române în locuri, relatii si institutii publice, • cu normele academice în vigoare • sau cu uzul curent/cutuma lingvistica.

      Aveti totodata posibilitatea de a accesa Indexul alfabetic de la începutul fiecarei liste zilnice pentru a cauta/filtra termenii si expresiile care încep cu o anumita litera sau de a le cauta cu ajutorul Formularului de mai jos.
Cauta cuvantul sau expresia:  

     Termenul zilei: Nave de sport si agrement

      Orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pâna la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii în scopuri sportive si recreative definite de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotarârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Accize

      Impozite speciale pe consumatie datorate bugetului de stat pentru consumul produselor considerate vicii si a produselor considerate de lux, produse în tara sau provenite din afara tarii.

 Sus
Accize armonizate

      Armonizarea accizelor în Uniunea Europeana se refera la stabilirea unor reguli si proceduri comune (unice) cu privire la: (a) baza de impozitare, (b) nivelul cotelor de impozitare, (c) modul în care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, în special între statele membre. Pâna în prezent armonizarea fiscala s-a realizat, prin emiterea mai multor directive, în ceea ce priveste: (a) baza de impozitare; (b) stabilirea unor cote minime obligatorii; (c) modul în care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor, în special între statele membre.

      Trebuie avut în vedere faptul ca, de la data aderarii unei tari la un tratat (international), se aplica prevederile acelui tratat. În domeniile reglementate prin directive ale Uniunii Europene (U.E.), dispozitiile din legislatia comunitara prevaleaza (au întâietate, sunt superioare) asupra oricaror prevederi din actele normative nationale, în caz de conflict între acestea aplicându-se reglementarile comunitare. Deci, daca o prevedere din legislatia nationala a României contravine unei prevederi a unei directive a U.E., se aplica prevederile reglementarii U.E. Pentru a se elimina posibilele necorelari si stari conflictuale legislative dintre legislatia nationala si legislatia comunitara, fiecare tara membra a U.E. a avut si are obligatia ca, într-o anumita perioada de timp, de pâna la 8 – 10 ani, si chiar mai mult pentru unele domenii, sa-si armonizeze, sa-si puna de acord legislatia interna cu legislatia comunitara, în domeniile reglementate de U.E. De la data aderarii la U.E., fiecare tara membra (deci si România, începând cu 1 ianuarie 2007), are obligatia sa aplice reglementarile U.E. în domeniul accizelor. Prin directive ale U.E. se reglementeaza (a) baza de impozitare, (b) nivelul cotelor de impozitare, (c) modul în care trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor armonizate (numite si accize „comunitare“), nu si pentru produsele care nu sunt supuse accizelor armonizate (numite si accize „nationale“).

      Accizele care sunt reglementate si pentru care sunt stabilite nivelurile minime prin legislatia U.E. si care, obligatoriu, trebuie respectate de toate tarile membre, sunt numite „accize armonizate”. Accizele armonizate sunt accizele care (1) sunt reglementate prin legislatia comunitara, si (2) trebuie respectate de tarile membre. În România, la data aderarii la Uniunea Europeana (începând cu 1 ianuarie 2007), nivelurile accizelor armonizate în tarile U. E. erau la unele produse sub nivelurile minime impuse prin legislatia comunitara. Drept urmare, s-a stabilit ca majorarea accizelor pentru anumite produse supuse accizelor armonizate sa se faca gradual, pâna în anul 2010, conform graficului de crestere întocmit cu acceptul autoritatilor comunitare. Accizele armonizate (puse de acord cu legislatia U. E.) se aplica, în orice tara membra a U.E., atât pentru produse provenite din productia interna, cât si pentru cele din import, fara nicio diferentiere. În România, accizele armonizate (reglementate în mod unitar la nivelul U. E.) se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import (a se vedea art. 162 din Codul fiscal): a) bere; b) vinuri; c) bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) tutun prelucrat, care include: tigarete; tigari si tigari de foi; tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete; alte tutunuri de fumat; g) produse energetice, care includ: benzina cu plumb; benzina fara plumb; motorina; pacura; gaz natural; petrol lampant (kerosen); carbune si cocs; h) energie electrica, care include: electricitate utilizata în scop comercial; electricitate utilizata în scop necomercial.

 Sus
Accize nearmonizate

Accizele nearmonizate sunt accizele care (1) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara, si (2) sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre tarile membre. Intr-o alta exprimare, accizele reglementate prin directive ale U.E. pot fi numite accize „comunitare“, iar cele pentru care fiecare tara membra a U.E. are libertate deplina de legiferare pot fi numite accize „nationale”. Pentru produsele si serviciile care nu sunt supuse accizelor armonizate (care nu sunt reglementate la nivelul U.E.), fiecare tara are dreptul deplin sa le reglementeze, inclusiv in ceea ce priveste stabilirea nivelului accizelor, dupa cum considera. Este de preferat ca acest lucru sa se faca in intelegere cu autoritatile comunitare pentru a se avea in vedere masurile de politica fiscala de perspectiva ale U.E., respectiv pentru a se asigura luarea din timp a unor masuri de armonizare pentru produsele si serviciile cuprinse in programele de armonizare in viitor ale comunitatii. Mai precis, avand in vedere programele de perspectiva ale U.E. in domeniul armonizarii accizelor, autoritatile nationale, in intelegere cu autoritatile comunitare, vor putea dispune masuri, pe etape, pentru cresterea, reducerea sau eliminarea, dupa caz, a accizelor la produsele si serviciile nearmonizate, dar pentru care se prevede armonizarea lor in viitor. Pentru produsele si serviciile nearmonizate, pentru care nici nu se prevede armonizarea lor in viitor, fiecare stat este liber s-si stabileasca propria politica in domeniul accizelor, fara, insa, a contraveni vreunei prevederi comunitare. In Romania, accizele nearmonizate se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse (a se vedea art. 207 din Codul fiscal): cafea verde; cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori; cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila; confectii din blanuri naturale, cu exceptia celor de iepure, oaie, capra; articole din cristal; bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor; produse de parfumerie; arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar, cu exceptiile prevazute in lege; iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement; motoare cu capacitate de peste 25 C.P. destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement.

 Sus
Achizitie

bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri. Achizitia are sensul de „aducerea, in Romania, din tarile Uniunii Europene”. „Aducerea, in Romania, din afara tarilor Uniunii Europene” se numeste „import”.

 Sus
Balcon

      Platforma cu balustrada pe peretele exterior al unei cladiri, comunicând cu interiorul prin una sau mai multe usi.

 Sus
Banii publici

      Înseamna „banii obtinuti de stat pe calea impozitelor, taxelor, contributiilor etc.,  de la public”, de la „publicul fiscal”, de la „populatia fiscala”, de la ”persoanele fizice si/sau juridice obligate prin lege sa plateasca impozite, taxe, contributii etc.”, numite „contribuabili”. Banii publici sunt banii obtinuti de stat pe calea impozitelor, taxelor, contributiilor etc. Banii publici sunt o notiune specifica domeniului fiscal si are sensul de „bani fiscali”, de „bani încasati de stat de la populatie pe calea impozitelor, taxelor, contributiilor etc.”, fapt pentru care acestia „trebuie folositi în interesul tuturor cetatenilor”, prin realizarea de „bunuri publice”.

 Sus
Baza de calcul

a impozitului pe venitul din activitati independente: se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

 Sus
Baza de impozitare a T.V.A.

reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile.

 Sus
Cadastru imobiliar-edilitar

      Cadastru de specialitate din domeniul imobiliar-edilitar, constituit ca subsistem al cadastrului general, având la baza elementele de control si referinta ale acestuia, în conformitate cu care se întocmesc planuri si registre, prin inventarierea terenurilor pe categorii de folosinta si proprietar (din punct de vedere juridic, economic si tehnic), a retelelor edilitare si a constructiilor aferente acestora, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor.

 Sus
Cadru institutionalizat

      Orice entitate care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara, pregatirea si/sau perfectionarea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.

 Sus
Calcularea termenelor

de orice fel privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor fiscale: se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

 Sus
Calcule intermediare

privind impozitele si taxele locale: a) calculul pentru perioade mai mici de un an; b) calculul bonificatiei prevazute la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Codul fiscal; c) determinarea nivelurilor/valorilor ca efect al aplicarii unor coeficienti de corectie sau cote de impozitare; d) determinarea ratelor pe termene de plata; e) determinarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei, ca efect al majorarii anuale prevazute la art. 287 din Codul fiscal; f) orice alte calcule neprevazute la lit. a) - e) si care nu privesc cuantumurile impozitelor si taxelor locale determinate pentru un an fiscal. (4) Ori de cate ori, din acte, din masuratori sau din calcule, dupa caz, suprafata pentru determinarea impozitelor si taxelor locale are o marime exprimata in fractiuni de mp, aceasta nu se rotunjeste.

 Sus
Darea in plata

      Modalitate de stingere a creantelor fiscale, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale, a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executarii silite.

 Sus
Data aderarii

      Este folosita în C.f. si în C.p.f. cu sensul de „data aderarii României la Uniunea Europeana”, aceasta fiind data de 1 ianuarie 2007.

 Sus
Debit

Ceea ce datoreaza o persoana fizica sau juridica, dandu-i calitatea de debitor in relatia cu statul sau cu unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea acestora de persoane juridice creditoare; in contabilitatea in partida dubla, este coloana din stanga unui cont, in care sunt inregistrate sumele ce constau dintr-o creanta, intrari de bunuri sau valori in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli. Avand in vedere ca sumele calculate la un moment dat de catre compartimentul de specialitate ca fiind datorate de un contribuabil se inregistreaza ca debit in contul respectiv, creantele sunt numite „debite“, de unde si termenii „debitare initiala“ si „debitare“ pentru stabilirea si individualizarea unor obligatii.

 Sus
Debit initial

creanta bugetara stabilita la inceputul anului fiscal sau la data declararii de catre contribuabil a unui obiect impozabil.

 Sus
Echitatea fiscala

      Impunerea diferita a veniturilor, în functie de marimea acestora. N.G.L. Echitatea fiscala presupune ca, pentru anumite venituri (precum cele din salarii), la stabilirea impozitului sa se tina cont si de situatia sociala (handicapat, veteran de razboi, pensionar etc.) si economica (daca mai obtine sau nu venituri din alte surse, cât de mari sunt acestea etc.), atât a contribuabilului, cât si a familiei sale (numarul membrilor de familie, rude pâna la un anumit grad, stabilit prin lege, fara venituri sau cu venituri sub limita stabilita prin lege etc.).

      Echitatea fiscala presupune emiterea de reglementari fiscale (pe linie de impozite) prin care sa se realizeze principiile de echitate, de justitie în impozitare, atunci când are loc: 1) constituirea (obtinerea, încasarea) veniturilor bugetare (pe calea impozitelor); 2) distribuirea (repartizarea, folosirea, cheltuirea) veniturilor bugetare; 3) redistribuirea (reîmpartirea) veniturilor persoanelor fizice si juridice, care se face pe calea impozitelor directe, impozitelor indirecte, si a cheltuielilor bugetare. Întrucât cuvintele „dreptate”, „echitate”, „justitie”, „adevar” sunt sinonime, adica au (aproape) acelasi înteles, iar notiunea de „fiscal” are sensul de „privitor la impozite, taxe, contributii etc.”, „legat de impozite, taxe, contributii etc.”, „care priveste urmarirea, încasarea si administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor etc.”, se considera ca si expresiile „dreptate fiscala”, „echitate fiscala”, „justitie fiscala” „dreptate în impozitare”, „echitate în impozitare”, „justitie în impozitare” sunt sinonime

 Sus
Eficienta

      Asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 

 Sus
Eliminarea dublei impuneri

Dubla impunere „economica” apare atunci cand acelasi venit sau aceeasi avere se supune, la mai multe impozite, in acelasi stat. Dubla impunere „juridica internationala” se realizeaza atunci cand aceeasi materie impozabila (venit si/sau avere), apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, este supusa impozitari de doua ori, de catre doua state diferite, pentru aceeasi perioada de timp. Dubla impunere “juridica internationala” poate aparea atat in cazul impozitelor directe, respectiv al impozitelor pe venit si al celor pe avere, cat si al unora din impozitele indirecte, in special al taxei pe valoarea adaugata, accizelor si taxelor vamale. Eliminarea dublei impuneri se realizeaza prin incheierea intre state a unor „Conventii pentru eliminarea dublei impuneri”, prin mai multe „Metode pentru eliminarea dublei impuneri”.

 Sus
Entitatile recunoscute ca avand caracter

social sunt entitati precum: caminele de batrani si de pensionari, centrele de integrare prin terapie ocupationala, centrele de plasament autorizate sa desfasoare activitati de asistenta sociala.

 Sus
promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.