Untitled Document
Actualitate
Consultanță
Resurse umane
Finanțe – Contabilitate
Fiscalitate
Control – Audit
Management – Marketing
Eficiență
Economic – Legislativ
Teorii – Idei
Economie mondială
Alte rubrici
Revista presei economice
Teme europene
Evoluții – Tendințe
Piețe financiare
Informatică
Comentariul specialistului
Administrație publică
Asigurări
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau

Puncte de vedere - Diurna pe perioada delegarii si detasarii in tara ● probleme si solutii ●
-
Studiu intocmit de: N. Grigorie-Lacrita; Marinel Nedelut; Vasile Radu Pop; Gabriel Popeanga; Marinel Rizea; Emilian Dinescu; Daniel Anghel; Daniel Bogaciu.Definitii

Diurna: indemnizatia zilnica in valuta, acordata personalului trimis in strainatate, in conditiile H.G. nr. 518/1995, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea (art. 5).

Plafon de cazare: suma zilnica in valuta, acordata personalului trimis in strainatate, in conditiile H.G. nr. 518/ 1995, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare (art. 5).

Cheltuieli de cazare, pentru personalul trimis in strainatate in conditiile H.G. nr. 518/1995, includ, pe langa tarifele sau chiria platite, si eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum si costul micului dejun, atunci cand acesta este inclus in tarif [art. 9 alin. (5)]Prevederi legale

● Pe perioada 1 august 1995 – 31 decembrie 2006, reglementarea cheltuielilor cu diurna, cazarea si transportul, pe perioada delegarii, s-a facut prin Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

● Pentru anii 2004 si 2005, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.817/2003 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata, cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare (diurna) s-a stabilit la 10,52 lei pe zi pentru salariatii institutiilor publice.

● Incepand cu 1 ianuarie 2007, nivelul diurnei si conditiile in care aceasta se poate acorda sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, redata in anexa nr. 1 la prezenta. Prevederile H.G. nr. 1.860/ 2006, prin care s-a stabilit nivelul diurnei, de 13 lei pe zi pentru salariatii institutiilor publice, au ramas nemodificate (neactualizate la inflatie) de la intrarea lor in vigoare, din data de 29 decembrie 2006, si pana in prezent.

● Pentru personalul trimis in strainatate, indemnizatia zilnica in valuta, denumita diurna, acordata in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, se acorda in baza Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, redata in anexa nr. 2 la prezenta.

Nivelul diurnei, conditiile in care se poate acorda, limitele deductibilitatii si ale sumelor pana la care este venit neimpozabil la salariat sunt reglementate prin:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, principalele prevederi din acestea fiind redate in anexa nr. 3 la prezenta;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

- Ordinul ministrului muncii nr. 60/2006 si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Principalele prevederi din acestea sunt redate in anexa nr. 4 la prezenta;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

- Ordinul comun al ministrului sanatatii publice nr. 577/ 2006 si al ministrului finantelor publice nr. 909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI “Finantarea unor cheltuieli de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

- Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 pri-vind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

- Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale;

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

- Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 450/2006 si al ministrului sanatatii publice nr. 825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.Nivelul diurnei, limita deductibilitatii si regimul fiscal

Nivelul diurnei

Pentru anii 2004, 2005 si 2006, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.817/2003 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata, cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare (nivelul diurnei) s-a stabilit la 10,52 lei pe zi pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, prin Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, s-a stabilit, pentru salariatii autoritatilor si institutiilor publice, un nivel al diurnei de 13 lei pe zi.Limita deductibilitatii diurnei


Incepand cu data de 1 ianuarie 2003, prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se stabileste limita deductibilitatii diurnei la calculul profitului impozabil.

● Prin art. 21 si art. 48 din Codul fiscal, se prevede:

Titlul II. Impozitul pe profit

Capitolul II. Calculul profitului impozabil

“Art. 21. Cheltuieli […]

(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: […]

b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; […]”

Titlul III. Impozitul pe venit

Capitolul II. Venituri din activitati independente

“Art. 48. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla […]

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: […]

c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; […]”

● Norme metodologice de aplicare a art. 48 alin. (5) lit. c): […]

“38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: […]

– cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat; […]”.

● Titlul III. Impozitul pe venit

Capitolul III. Venituri din salarii

Pentru determinarea profitului impozabil, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari, atat in Romania, cat si in strainatate, este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice = 13 lei pe zi nivelul legal stabilit pentru institutiile publice x 2,5 = 32,5 lei pe zi.

Diurna acordata peste limita deductibilitatii prevazuta prin lege este cheltuiala nedeductibila la calculul profitului impozabil.

Pentru anii 2007, 2008, 2009 si 2010, diurna acordata peste 32,5 lei pe zi este cheltuiala nedeductibila la calculul profitului impozabil.Regimul fiscal al diurnei

Prin art. 55 din Codul fiscal, se prevede:

“Art. 55. Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: […]

i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice; […]

(4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: […]

g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice; […]”

Din prevederile art. 55 din Codul fiscal rezulta clar, precis si la modul imperativ ca, in cadrul “organizatiilor nonprofit si al altor entitati neplatitoare de impozit pe profit”, dar numai in cadrul acestora, se includ in veniturile salariale si se supun impozitului (si contributiilor sociale) “sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice”.

Deci, in cadrul “organizatiilor nonprofit si al altor entitati neplatitoare de impozit pe profit”, dar numai in cadrul acestora, in anii 2007, 2008, 2009 si 2010, diurna acordata peste 32,5 lei pe zi se include in veniturile salariale si urmeaza regimul fiscal al acestei categorii de venit, adica se supune atat contributiilor sociale, cat si impozitului pe venit.

In cadrul unitatilor lucrative (care au ca scop obtinerea de profit, platitoare de impozit pe profit), in anii 2007, 2008, 2009 si 2010, diurna acordata peste 32,5 lei pe zi este cheltuiala nedeductibila la calculul profitului impozabil.Articolul poate fi consultat in intregime in numarul 30 al revistei.

Adauga comentariu:  
Nume
Adresa e-mail
Comentariu
CAPTCHA Image [Solicita un alt cod]
Numele, adresa de e-mail, continutul comentariului si codul de securitate sunt obligatorii!
promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 

Numarul:   

 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.